Stabil värme för GotlandsHems hyresgäster i Fårösund

GotlandsHems temporära lösningar för att förse sina hyresgäster i Fårösund med värme och varmvatten har nu varit stabilt i drift sedan mitten av förra veckan. Då Fårösunds fjärrvärmes driftsstörningar dessvärre fortfarande pågår ser vi att våra temporära lösningar får bli kvar under en tid.

– Vi har kontinuerliga avstämningar med Fårösunds fjärrvärme för att stämma av statusen i deras arbete med att återställa värme- och varmvattenförsörjningen, säger Mattias Adman chef för bostadsservice på GotlandsHem. Dessvärre tycks det ta längre tid än de initialt trodde att få en ny permanent lösning på plats.

Då GotlandsHems nuvarande värmelösningar för hyresgästerna i Fårösund är temporära har vi en förstärkt beredskap för våra reparatörer och bovärdar som kontinuerligt kontrollerar att det fungerar som det ska. Den gamla biobränslepannan som används på Kronhagsvägen har haft några kortare driftsstörningar, men dessa har endast påverkat de boende i mindre utsträckning.

Detta har hänt:

2 januari

 • Fårösunds fjärrvärme meddelar att deras värmeproduktion är ur funktion.
 • GotlandsHem startar en biobränslepanna som förser bostäderna på Strandvägen och Kronhagsvägen med värme och varmvatten, samt delar ut värmefläktar till hyresgästerna på Stenstuvägen.
 • GotlandsHems krisledningsgrupp sammankallas och arbetar med alternativa lösningar för värme- och varmvattenförsörjning.
 • GotlandsHem finns på plats i området för att informera hyresgästerna.

3 januari

 • Ytterligare värmefläktar delas ut till berörda hyresgäster på Stenstuvägen.
 • Ett portabelt duschutrymme som hyresgästerna kan använda ställs på plats.

4 januari

 • Det var problem att få den portabla duschvagnen att fungera på grund av överbelastning av elnätet när både duschvagn och värmefläktar hos hyresgästerna nyttjade samma elcentral.
 • Den mobila biobränslepannan som GotlandsHem hyr är nu på plats på Stenstuvägen och värme och varmvatten är igång redan under kvällen.

5 januari 

 • Förstärkt övervakning av våra temporära lösningar för värme- och varmvatten pågår.

10 januari

 • Krisledningsgruppen återgår till ordinarie tjänstgöring efter utvärdering under veckan.
 • Utlånade värmefläktar samlas in. Vi uppmanar våra hyresgäster att inte använda värmefläktar i nuläget. Om bostaden är kall ska det felanmälas till vår kundservice.

För frågor, kontakta:

Mattias Adman, chef för bostadsservice, 0498 – 20 39 00 eller kommunikation@gotlandshem.se. 

Källa: Gotlandshem, Gotland

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/