Tävla om morgondagens allmännytta

Härmed bjuder vi på GotlandsHem in arkitekter till en unik tävling om att formge Morgondagens allmännytta.

Vi känner oss lite högtidliga nu, men det är långt ifrån en vanlig företeelse att ett allmännyttigt bostadsbolag skapar en arkitekttävling på det här viset. Det blir en rejäl utmaning för de som deltar i tävlingen.

EN PLATS FÖR ALLA
Vi ska skapa en mötesplats för alla där vi kombinerar utrymmen för egen verksamhet med kontorshotell, uthyrningsbara verksamhetslokaler och lägenheter för korttidsboende. Såväl byggnaden som tomten den står på, ska bli en naturlig mötesplatst, tillgänglig för alla.

Vi bjuder därför in till arkitekttävling med syfte att upphandla en arkitekt som kan forme vår vision.

Vi kan bostäder, men att bygga offentliga lokaler och verksamhetsslokaler är inte det vi är bäst på. Det är därför vi skapar den här arktitekttävlingen och vi kommer att använda oss av generalentreprenad för genomförandet av byggprojektet.

Den aktuella tomten är Visby Korpralen 1, Greta Arwidssons gata, A7-området.

INBJUDAN
Inbjudan till arkitettävlingen släpptes 17 december 2019 och nås via Sveriges Arkitekter.

Målet är att utse en vinnare under senare halvan av juni 2020.

VI HAR FÅTT GOD HJÄLP
I framtagande av tävlingsbidraget har GotlandsHem samarbetat med VisbyArk samt med stadsarkitekt Christian Hegardt för att få ett så komplett och tydligt bidrag som möjligt.

GotlandsHem har även låtit testa tankarna kring arkitekttävlingen och Morgondagens allmännytta under årets Innovation Day som anordnas av Campus Gotland och Science Park. Under en dag tog vi hjälp av internationella studenter att ta fram bra idéer kring vårt nya arbetsplats. Vi fick bra inspel till både arkitekttävlingen och till senare faser i arbetet.

FAKTA
Arkitekttävling Tävlingen innebär att flera arkitekter samtidigt arbetar med samma uppgift utifrån samma förutsättningar och i konkurrens om ett fortsatt uppdrag efter tävlingen. Tävlingen genomförs med lika villkor för alla deltagande och är samtidigt en upphandlingsform enligt LOU. Det innebär att sekretessen är hög och förslagen anonyma för att valet av vinnare ska bli så objektiv som möjligt.

Källa: GotlandsHem

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/