Unga hantverkare från länet är med och delar på miljonbelopp

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds hantverksstiftelse får 50 unga hantverkare och konsthantverkare dela på över 1,3 miljoner kronor för att förkovra sig inom sina yrken. 84 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse delar årligen ut stipendier till unga personer som redan har en hantverks- eller konsthantverksutbildning och som vill förkovra sig i sina hantverk- eller konsthantverksyrken, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. I år får 50 unga hantverkare och konsthantverkare dela på över 1,3 miljoner kronor. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut drygt 50 miljoner kronor varav över 30 miljoner sedan år 2000.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Fabrikör J.L. Eklunds donation bottnade i en innerlig önskan att verkligen främja yrkesskickligheten i landet för att därigenom rädda så mycket som möjligt av den rådande hantverkskulturen till ”de unga förmågor, som ännu vilja lära ett hantverks alla finesser samt att alltjämt kunna frambringa den utsökta elegansen, hållfastheten och formen hos det framställda arbetet”.

Hantverksstiftelsens grundande vittnar om J.L. Eklunds betydande framsynthet. Behovet av hantverkare, som genom kvalificerad fortbildning skaffat sig erforderlig yrkesskicklighet, har sedan stiftelsens tillkomst och inte minst på senare år vuxit i takt med välståndsutvecklingen med ökad köpkraft för allt fler, intresse för kvalitet och form samt för att vårda svenskt kulturarv.

– Hantverkets betydelse ökar åter i samhället. Det är något vi inte minst har märkt den här våren som har varit tuff för många hantverkare. Därför känns det både viktigt och roligt att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare utbildning. Tack vare stipendiet kan stipendiaterna fördjupa sin yrkesskicklighet inom respektive hantverk, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.

För ytterligare information om stipendiet: Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se
För kontakt med stipendiater: Ida Maria Hagström, handläggare Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, tel. 08-442 78 48, idamaria.hagstrom@hantverkarna.se

Källa: Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

 Detta inlägg finns i sin helhet på Gotland Gratistidning (Nyheter) hemsida http://gotland.gratistidning.com/