Frälsningsarmén mobiliserar mot människohandel med filmvisning i Stockholm

Frälsningsarméns film Safe Havens, som skildrar människohandelns verklighet i Europa, visas i Stockholm den 7 maj.

Intresset var stort för premiärvisningen i Umeå den 9 april av Frälsningsarméns film om människohandeln i Europa. Salongen på Filmstaden fylldes till bredden
av besökare från bland annat kommunen, socialtjänsten och kyrkan.
Nästa Safe Havens-visning sker i Stockholm den 7 maj, därefter Göteborg den 14 maj och Visby under Almedalsveckan den 2 juli.

Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Frälsningsarmén i Europa har under de senaste två åren arbetat med EU-projektet Safe Havens för att skapa en trygg tillflykt för personer i riskzonen. En del i projektet är produktionen av filmen Safe Havens, som skildrar människohandelns verklighet i Moldavien, Sverige, Rumänien, Holland, Polen, Ukraina och England, och nu visas i Sverige.

Över hela Europa arbetar Frälsningsarmén för att bekämpa människohandeln land för land och stad för stad. Man arbetarförebyggande för att bekämpa fattigdom och sociala orättvisor, praktiskt med stöd och skydd samt återintegrerande genom att skapa alternativ och framtidsmöjligheter. Utsatta människor, män, kvinnor och barn, tvingas in i olika former av tvångsarbete, prostitution och tiggeri även här i Sverige.

– På vårt traffickingcenter i Stockholm möter vi dem som lever utan papper, utan skyddsnät och utan rätt. Min största roll är att vara deras röst, och jag hoppas att den ska tränga igenom ut till beslutsfattare i vårt land, säger Fanny Ljungholm, verksamhetsledare Safe Havens Stockholm, Frälsningsarmén.

– För att stoppa människohandel för sexuella ändamål i Sverige krävs samverkan på alla nivåer och ett starkt fokus på att ta bort efterfrågan på människors kroppar, säger kriminalinspektör Simon Häggström, som arbetar med brott som rör prostitution och människohandel.

– Tillsammans kan vi slåss för mänskliga rättigheter och frihet för det moderna slaveriets offer. Därför vill vi lyfta fram den här katastrofen i ljuset och samla våra krafter för att motverka den, stad för stad och bransch för bransch, säger Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel för Frälsningsarmén säger Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel för Frälsningsarmén.

Safe Havens visas i Stockholm:
-Tisdagen den 7 maj på Biograf Sture i Stockholm

Paneldeltagare:

  • Simon Häggström, Kriminalinspektör, Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten
  • Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Advokat, Brottsbyrån
  • Per-Anders Sunesson, Ambassadör mot Människohandel, Utrikesdepartementet
  • Lisa Hultin Knutas, Central samordnare mot Människohandel, Migrationsverket
  • Fanny Ljungholm, Verksamhetsledare Safe Havens Stockholm, Frälsningsarmén
  • Madeleine Sundell (moderator), jurist och nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel i Sverige.

Senare filmvisningar:
–Tisdagen den 14 maj på Biograf Göta i Göteborg
–Tisdagen den 2 juli på Krukmakarens hus i Visby

Källa: Frälsningsarmén