Gotland Sticker ut på Nyföretagarbarometern

Gotland är ett av de län som ökat mest från förra året.

Det blev 119 nya företag i Gotlands län under årets första tre månader, en ökning på hela+ 24 procent jämfört med samma period föregående år. Det visar Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum. I hela landet registrerades 19 051 nya företag under samma period, en ökning med 9,4 procent jämfört med föregående år.

Blekinge ökade mest i hela landet, med +39,1. Gotland ligger på tredjeplats över län som ökat mest, och är ett av de län som sticker ut.

Länen som sticker ut och ökar mest
Blekinge +39,1 procent
Örebro +24,2 procent
Gotland + 24 procent
Halland + 19,2 procent
Jämtland + 17,8 procent

Källa: NyföretagarCentrum Sverige