Plan för framtidens vattenförsörjning

Arbetet med en regional vattenförsörjningsplan har påbörjats av länsstyrelsen på Gotland. Projektet beräknas vara färdigt i början av 2018 och leda till en säker framtida vattenförsörjning.

Länsstyrelsens grundvattenexpert Frida Eklund berättar mer om planen och varför den påbörjas först nu.
– På Gotland är vi ganska vana med att hushålla med vattnet, men på senare år har det blivit ett allvarligare läge, med mildare vintrar och torrare somrar som relativt snabbt påverkat vårt grundvatten. Vi påbörjade arbetet med planen förra hösten och håller på att kartlägga vattenresurserna och det samlade behovet som finns på ön, säger hon i ett inlägg på länsstyrelsens hemsida.

Region Gotland och LRF Gotland deltar i projektgruppen. Målet är att säkra vattenförsörjningen under lång tid framöver.

– Vi måste planera så att våra barn och barnbarn också ska kunna leva och verka på Gotland och bidra till utveckling och tillväxt på ön på olika sätt. Hur ser vår vattenförsörjning ser ut om 30 år och därefter? Det är ingen enkel fråga att besvara och vi kommer inte att lösa problemen genom avsaltningsverk, men samtidigt har viljan och intresset för vattenfrågan aldrig varit större.

Källa: Länsstyrelsen Gotland