Turismen på Gotland ökar snabbast i landet

Turismen på Gotland ökar snabbast i landet.

Inom besöksnäringen ökar Gotland snabbast i landet. Ökningen förra året var 10,6 procent. Drygt tre gånger högre än riksgenomsnittet. Det visar siffror från SCB.

Gotland tog emot drygt en miljon besökare 2016. Det var över 100 000 fler än året dessförinnan.

Totalt sett gjordes 61,9 miljoner övernattningar i Sverige, vilket är en ökning på tre procent jämfört med tidigare år.

Det i sin tur är en något långsammare ökning än vad som har kunnat ses under 2015 och 2014.

Men intresset för Sverige är fortsatt stort. Framförallt ökar antalet utländska besökare. Under 2016 var fyra av tio turister från Norge eller Tyskland. Även besöken från Kina och USA ökar.

Källa: SVT och SCB