Så utvecklar Gotland Almedalsveckan tillsammans

Tillsammans med näringslivet på Gotland vill Region Gotland hitta lösningar för framtiden och bjuder in till en workshop kring hur Gotland gemensamt värnar om Almedalsveckans framtid.

Under många år har berättelsen om Almedalsveckan byggt på att den bara fortsätter växa. Samtidigt saknas det inte hot – högt kostnadsläge, allt större kommersialisering på bekostnad av den politiska kärnan och på senare tid en närvaro av hotfulla antidemokrater är några utmaningar det gotländska värdskapet måste förhålla sig till.

– Vi vill att veckan ska fortsätta att bli bättre och bättre för våra politiska partier, besökare, arrangörer, media och andra som på olika sätt berörs av veckan, men det behöver inte innebära att den alltid fortsätter att växa, säger Almedalsveckans projektledare Mia Stuhre.

På torsdagens frukostmöte kommer Region Gotland berätta om några nyheter, bland annat en arrangörslogotyp som ska göra det tydligare vem som är en del av den officiella Almedalsveckan. Det finns också många initiativ från gotländska företag och några av dessa positiva exempel kommer också att presenteras.

– Vi hoppas att många näringslivsrepresentanter från berörda branscher vill kroka arm med oss för att utveckla Almedalsveckan till en ännu bättre mötesplats för politiker, intresseorganisationer, företagare, media och andra samhällsengagerade besökare och arrangörer. Jag tror att alla på Gotland vill att Almedalsveckan ska fortsätta att vara relevant som en ledande politisk och demokratisk mötesplats i minst 50 år till, säger Mia Stuhre.

Källa: Region Gotland