4 000 enkäter om att hyra ut på sommaren

Vi har pratat med hyresgäster som inte får hyra ut sin bostad sommartid.
Nu frågar vi de som får hyra ut – om vad de tycker om det här med sommaruthyrning
.

I slutet av december förra året frågade vi våra hyresgäster – i områden där det inte är tillåtet att hyra ut på sommaren – vad de tycker om det. Frågorna ställdes via telefon och sammanlagt pratade vi med 322 hyresgäster.

– Att fråga våra hyresgäster på det här sättet har varit väldigt givande. Vi har förutom själva svaren fått in många intressanta tankar och åsikter, säger Kajsa Haack, chef kundservice.

Sedan tidigare finns det också en plats för diskussion på GotlandsHems facebooksida. Där är alla välkomna att vara med och tycka till, oavsett om du bor i GotlandsHem eller inte.

VI FRÅGAR ÄNNU FLER
För att få ytterligare underlag ska vi även ställa frågor till de hyresgäster som bor i områden där det i dag är tillåtet med sommaruthyrning. Den här gången ställer vi frågorna i en enkät.

Onsdag 5 februari får närmare 4 000 hyresgäster enkäten via sms eller Mina sidor.

I februari bjuder vi dessutom in till dialog med representanter från Region Gotland och från olika delar av det gotländska näringslivet, för att prata om frågan.

BESLUT OM REGLERNA
Resultatet från undersökningarna och dialogen presenteras för GotlandsHems styrelse senare i år. Eventuellt förändrade regler om sommaruthyrning börjar gälla sommaren 2021.

FAKTA
Sommaruthyrning är tillfällig veckouthyrning under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Här är sommaruthyrning inte tillåtet:
Visby innerstad
Sjöliljan
Trilobiten
Adjutanten 1, 3 och 4
Sergeanten 5
Studentlägenheter

Källa: GotlandsHem