Inga ”Skräpytor” – bara avsaknad av offensiv företagarpolitik

Inga ”Skräpytor” – bara avsaknad av offensiv företagarpolitik.

Ekonomen Kjell Nordström kallade Gotland och Värmland för skräpyta utan ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd. Nu får han svar på tal av bland andra Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas riksförbund, och Nima Sanandaji, teknologie doktor och utredare. Tillsammans har de formulerat ett debattinlägg som du kan läsa nedan:

”När ekonomen Kjell Nordström nyligen talade vid Nordic Business Forum Sweden överraskade han säkert sin publik genom en märklig inställning till regional utveckling. Hans budskap var att stora delar av Sverige, utanför storstäderna, kan ses som ”skräpyta”. Nordström förklarade: ”Det är till exempel Värmland och Gotland som är typiska fall av skräpyta. Där finns ingen ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd.”

Den fördomsfulla bilden säger en del om dagens samhällsklimat. Även om Nordströms budskap är ovanligt negativt, så relaterar den till föreställningen att tillväxten kommer att fokuseras till ett fåtal storstäder, medan resten av landet halkar efter. Lyckligtvis stämmer inte denna pessimistiska bild. Det är utanför storstäderna som Sveriges rika mineraltillgångar samt gröna näringar som skog, vattenbruk och jordbruk finns. Det är här mycket av industrin och turismen är lokaliserad. Utan dessa näringar skulle Sveriges välstånd och exportmöjligheter urholkas.

Inte heller är det en naturlag att mindre tätbefolkade regioner och medelstora städer kommer att halka efter. Runtom i världen ökar intresset för de miljövänliga produkter som kan skapas med Sveriges gröna resurser, för avancerade industriprodukter och för turism i unika naturmiljöer. För att dessa möjligheter ska realiseras krävs dock goda förutsättningar för nya och växande företag. Detta är den ingrediens som saknas i stora delar av landet.

Småföretagarnas Riksförbund har tidigare analyserat sambandet mellan nyföretagande och lokal utveckling. Nyföretagande kan ofta vara ett sätt för den som förlorat sitt arbete att hitta en ny sysselsättning. Ändå finns ett positivt samband mellan nyföretagande och låg arbetslöshet i Sveriges mindre tätbefolkade kommuner. Anledningen är att nya företag bidrar med nya arbetstillfällen och med förnyelse i näringslivet. Framförallt spelar nya företag en avgörande roll för den unga generationens jobbmöjligheter. Självklart är fler och växande företag också lösningen för att få integrationen av nyanlända att fungera bättre.

Trots att behovet av förbättrat företagsklimat är välkänt finns dock en uppenbar brist på reformer. Regelkrånglet är fortfarande, trots politiska löften om förbättring, omfattande. Många företag har svårt att finna den kompetens som de behöver för att utvecklas. Arbetsförlagt lärande, som många företagare efterfrågar, lyser med sin frånvaro. Höga skatter försvårar konkurrenskraften med omvärlden. Istället för satsningar på infrastruktur planeras en kilometerskatt som kommer att avsevärt försämra förutsättningarna att driva företag runtom på landsbygden i Sverige

Så nej, det stämmer verkligen inte att Sveriges regioner är skräpytor. Men i avsaknad av en offensiv företagarpolitik kommer många delar av landet att uppleva stagnation. Den stora frågan är om viljan finns att driva en offensiv företagarpolitik, som möjliggör tillväxt också utanför ett fåtal storstäder.”

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Nima Sanandaji
teknologie doktor och utredare