Bevattningsförbud på delar av ön från 1 april

Från och med onsdagen den 1 april införs bevattningsförbud på delar av ön.
Detta gäller för abonnenter som  är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät, men alla som har enskilda vattentäkter uppmanas till att spara på vattnet!

För abonnenter anslutna till det kommunala vattenledningsnätet utfärdas från 1 april bevattningsförbud för Visby, Väskinde, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn. Det är ännu för tidigt att säga hur lång tid det kommer att gälla, men det kommer i alla fall att gälla över sommaren. Bevattningsförbudet kan också troligen komma att utökas och gälla andra socknar eller hela Gotland. Vattennivåerna i främst de stora grundvattenmagasinen är ännu låga, trots den senaste tidens regniga väder.

Förbudet gäller:
·         Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
·         Biltvätt med slang.
·         Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.
Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA – Allmänna bestämmelser för brukare av Gotlands Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning – vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas enligt Vattentjänstlagen.

Smarta tips!
Dricksvattnet är viktigaste livsmedlet. Därför behöver vi alla hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.
1.    Duscha snabbt istället för att bada i badkar.
2.    Samla in regnvatten i tunnor om du har möjlighet och vattna sedan med kanna.
3.    Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
4.    Fyll poolen med saltvatten.
5.    Kan man så är det bra att sprida vattenanvändandet över dygnet.
För information och flera tips: http://www.gotland.se/sparavatten

Enskilda brunnar
Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.

Källa: Region Gotland